اطلاعات متقاضی
در صورتی که قبلا در دوره های آموزشی از طریق سایت ثبت نام نموده اید میتوانید اطلاعات خود را از این قسمت جستجو نمایید.
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات تحصیلی
*
*
*
*
*
مشخصات شغلی
*
اطلاعات تماس
*
*
*
*
*
*
ارسال مدارک

حداکثر حجم 70 کیلوبایت | نوع فایل JPG

حداکثر حجم 100 کیلوبایت | نوع فایل JPG

حداکثر حجم 200 کیلوبایت | نوع فایل JPG

حداکثر حجم 200 کیلوبایت | نوع فایل JPG

حداکثر حجم 200 کیلوبایت | نوع فایل JPG
نحوه آشنایی با کلاس های مرکز
انتقادات و پیشنهادات
نظرات شما:
شرایط استفاده از دوره های آموزشی

1- شرکت کنندگان موظفند راس ساعت مقرر در محل تشکیل جلسات حضور داشته باشند. (صدور گواهی حضور موکول به حضور منظم در جلسات بدون تاخیر ورود یا تعجیل در خروج می باشد.)

2- مرکز می تواند به صلاحدید خود زمان و محل جلسات یا اساتید را تغییر دهد .

3-انصراف از شرکت در دوره ها باید 15 روز قبل از شروع رسما به مرکز اعلام شود.

4- تصویر برداری و ضبط صوت در جلسات اکیدا ممنوع است.

5- شرکت کنندگان باید نظم جلسات را رعایت فرمایند.